Ρόλος του Φαρμακοποιού

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Με φροντίΖΩ ΚΑΛΑ μαζί με τον φαρμακοποιό μου.

Όταν με φροντίζω καλά, μπορώ να ζω καλά.
Μπορώ να απολαμβάνω μία ζωή γεμάτη υγεία, να αποτρέπω και να προλαμβάνω ανεπιθύμητες καταστάσεις.
Οι καθημερινές, προσωπικές ενέργειες είναι απαραίτητες για να κάνω το self-care τρόπο ζωής. Ωστόσο, ο ρόλος του φαρμακοποιού μου είναι εξίσου σημαντικός. Ο φαρμακοποιός μου είναι εκείνος που θα με συμβουλεύσει σωστά, θα μου χορηγήσει τα απαραίτητα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή και θα με παραπέμψει στον κατάλληλο γιατρό, όταν εκείνος το
κρίνει απαραίτητο. Ο φαρμακοποιός μου βρίσκεται καθημερινά δίπλα μου για να με ακούσει, να με καθησυχάσει και να με συμβουλεύσει.
Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό, γιατί ο φαρμακοποιός διαδραματίζει κορυφαίο ρόλο για μία ζωή γεμάτη υγεία.

Ο ρόλος του φαρμακοποιού:

 • Ο φαρμακοποιός μου είναι εκείνος που θα με ακούσει πρώτος, θα ανατρέξει στο φαρμακευτικό ιστορικό μου και θα ενημερώσει
  κατάλληλα τον γιατρό μου.

 • Ο φαρμακοποιός μου θα με ενημερώσει για την έννοια του self-care, τις βασικές αρχές της και τον τρόπο να την κάνω μέρος
  της καθημερινότητας μου.

 • Ο φαρμακοποιός μου είναι εκείνος, που με τον κατάλληλο εξοπλισμό και γνώση, μπορεί να μου δώσει τις πρώτες συμβουλές σε
  περίπτωση ασθένειάς μου.

 • Ο φαρμακοποιός μου θα μου δώσει αντικειμενική ενημέρωση για την κατάσταση μου και θα μου προτείνει τα κατάλληλα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.

 • Ο φαρμακοποιός μου πρέπει να είναι σε θέση να με βοηθήσει, ώστε να μπορέσω να κάνω τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτεί το self-care ή όταν είναι αναγκαίο, να με παραπέμψει στον κατάλληλο γιατρό.

 • Ο φαρμακοποιός μου θα διασφαλίσει το απόρρητο σχετικά με την υγεία μου.
LOGO800