Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ι.        ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Γενικά

 Στο Σύνδεσμο Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσεως (εφεξής «ΕΦΕΧ», ή «εμείς») η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας. Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και τον ν. 4624/2019. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι τα δικαιώματά σας, ώστε να γνωρίζετε τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή ενδεχομένως γνωστοποιούμε πληροφορίες σας σε άλλους. Πριν πλοηγηθείτε στο ιστότοπό μας ή εγγραφείτε στη λίστα αποδεκτών των Newsletters μας ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) μας, συμβουλευτείτε την παρούσα Πολιτική και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ):
 • Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, προτού μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

 

 • Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει  δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

 • Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται.

 

 • Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

 

 • Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε και να ζητήσετε τον περιορισμό ορισμένων πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 

 • Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας.

 

 • Έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία.

 

ΙΙ.       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσεως, που εδρεύει στo Μαρούσι επί της οδού Ηφαίστου 2 & Αγίου Κωνσταντίνου, Αθήνα, στην Ελλάδα, τηλ.  2106197560, email [info@efex.gr]. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως ανωτέρω για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με την παρούσα πολιτική ή γενικότερα τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 ΙΙΙ.      ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜENΩΝ

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά́ ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ανώνυμα.

 1. ΤΙ δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς τα συλλέγουμε

Κατά την επικοινωνία μας με εσάς, την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των Newsletters μας ή τη διάδραση στα Social Media (πχ. σχόλια, Likes κτλ.) ή άλλως, συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, ή από τρίτους ή τα οποία συλλέγουμε ή δημιουργούμε με ίδια μέσα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων μέσων).

Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 • Δεδομένα Ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –email
 • Δεδομένα τεχνικά όπως για παράδειγμα το κανάλι – πηγή προέλευσης, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ζώνη ώρας και τοποθεσία, στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε τον ιστότοπo κτλ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη πολιτική μας
 • Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address

 

 1. Πολιτική απορρήτου και Παιδιά

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε  ανήλικος κάτω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας, θα πρέπει οι όροι της παρούσας πολιτικής να ελεγχθούν από το γονέα ή τον κηδεμόνα σας, ο οποίος στη συνέχεια θα δώσει τη συγκατάθεσή του. Στην Ελλάδα το ηλικιακό όριο έχει οριστεί στο 15ο έτος δυνάμει του α. 21 του ν. 4624/2019. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία του ιστότοπου μπορεί να περιορίζεται σε χρήστες κάτω από μια ορισμένη ηλικία. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους επαλήθευσης της ηλικίας και να εφαρμόσουμε αυτούς τους περιορισμούς ηλικίας.

 1. Συλλογή δεδομένων σας από τρίτους και προς τρίτους:
 • Ενδέχεται τα δεδομένα σας να μεταβιβαστούν σε περαιτέρω αποδέκτες, στους οποίους ο ΕΦΕΧ αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του και οι οποίοι θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό μας στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη των ανωτέρω νόμιμων σκοπών. Πέραν των ανωτέρω, τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους-αποδέκτες ή σε τρίτες χώρες, χωρίς τη προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση σας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαμοιραστούν μαζί μας τρίτοι ανεξάρτητοι οργανισμοί όταν υφίσταται νομική βάση επεξεργασίας και έχουν σχετικό δικαίωμα να το πράξουν. Οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram, Viber.

 

 1. ΠΩΣ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Η συγκατάθεσή σας, την οποία θα ζητήσουμε πριν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τη χρήση του email ή/και του κινητού σας τηλεφώνου για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού με τη μορφή Newsletter στα email σας, ή με μηνύματα SMS/ VIBER στο κινητό σας για θέματα σχετικά με τον ΕΦΕΧ και την αποστολή του.

 • Η συμμόρφωση με νομική μας υποχρέωση

 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ο ΕΦΕΧ ενδέχεται να υποχρεούται στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την τήρηση υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το νόμο.

 1. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για το παρακάτω χρονικό διάστημα:

 • Για τους σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας, αποστολής newsletters και σε κάθε άλλη περίπτωση που η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, που μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@efex.gr. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.
 • Αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης του ΕΦΕΧ, αυτά θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη νομοθεσία.

 

 • Τροποποιήσεις:

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 11 Μαρτίου 2022. Η παρούσα πολιτική αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική σε περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή/και της πολιτικής μας και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα σας και στις πρακτικές μας σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.